بلاگ وب به نشاني BlogVEB.com امکان ايجاد يک وبلاگ فارسي را با امکانات راهآ*اندازي وبلاگ گروهي در اختيار كاربران قرار ميآ*دهد.

همآ*چنين امکان عضوگيري براي هر وبلاگ، ارسال خبرنامه، اضافه کردن نظرسنجي به وبلاگ و ارسال يادداشتآ*هاي رمزدار نيز در اين سرويس وجود دارد.