سلام

وقتی یه سیگنال به عنوان کلاک تو Modelsim se تعریف می شه به صورت Default پریودش 100 پیکو ثانیه است چطوری می شه این دوره ی تناوب زیاد کرد ؟؟؟