با سلام به solsal و با تشکر از جواب دقیق و واضحتون
در ابتدا بگویم که کل این مدار درمدت زمان خاصی وبه توسط موتور نیروی 38 نیوتون وارد می کند. حالا اگر بخواهیم در موقع جام کردن موتور حداکثر جریان عبوری از موتور را سنس کنیم و به پورت دیگر میکرو برای اعمال فرمان قطع بدهیم آیا مدار زیر را می توان برای آن بهینه کرد. با توجه به اینکه حداکثر جریان کاری عبوری موتور 17 آمپر است. پ امپ مورد استفاده ما MCP607 است که یک واحد آن برای همین نمونه گیر استفاده شده و واحد دیگر آن خالی است. يا اينكه ميتونيم با المانهاي كمتر در اطراف اپ امپ اين كار رو انجام بديم