آموزش زبان اسمبلی. کار با avr.
لینکش درست شده.
سادس میشه یاد گرفت


http://www.4shared.com/document/I-ajCXbs/assembley.html