سلام یک متن تخصصی به همراه ترجمه با عنوان ژنراتور
مناسب برای دروس زبان تخصصی
http://www.megafileupload.com/en/file/249153/jenerator-doc.html
[move]generator[/move]
http://rapidshare.com/files/406002812/DIRECT_CURRENT_GENERATORS.pdf