با سلام
اینجوری که من شنیدم ترفندهایی هست که در تعمیرات وسایل برقی کاربرد داشته و در کمترین اتلاف وقت به نتیجه میرسیم
این ترفند ها معمولا بر اساس تجربه بدست می ایند و کمتر کس ان ها را به دیگران یاد می دهند.
اگر در رابطه با این ترفند ها اطلاعاتی دارید مارا بی بهره نسازید.