بسمه تعالی

سلام علیکم ؛

چرا در مدار زیر توی بعضی فرکانس های پایین گین ما ۱۰ نیست ؟
http://www.edaboard.com/files-eboard/op-amp_6823.png
به طور مثال ما در فرکانس های ۲۰ یا ۲۰۰ یا ۳۰۰ هرتز گین ۱۰ داریم امّا در مثلاًآ* فرکانس ۲ یا ۳ هرتز گین ده برابر نداریم ؟

اینهم مدار داخلی پمپ ۷۴۱
http://www.edaboard.com/files-eboard/lm741_1834.gif

ممنون
موفق باشین