سلام دوستان عزیز من این برنامه رو برای مثال زیر می نویسم ! می خوام بدونم درسته یا نه ؟


اینم برنامم با مطلب :
a=input('a=&#039
x = 0 :0.1: 10
y = x.^2+ x.*sin(x);
y1=a.*x;
plot(y) ; hold on ; plot(y1);
grid on