کتابهایی که در زمینه یادگیری پی ال سی دلتا و ال جی مفید میباشند.