دبير انجمن شرکتآ*هاي اينترنتي از افزايش 6 برابري هزينه واگذاري و بهره برداري از لينکآ*هاي E1 به دليل تغيير تعرفه دسترسي به اين خطوط از سوي شرکتهاي مخابرات استاني خبر داد و گفت: اين افزايش ناگهاني تعرفه خطوط EI موجب افزايش قيمت اينترنت دايل پ ميآ*شود.

عليرضا علمي در گفتآ*وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصميم ناگهاني و غيرقانوني تعرفه خطوط E1 و تبيين آسيبهاي ناشي از اتخاذ اين تصميم گفت: ارائه خدمات اينترنت تا پيش از واگذاري خطوط ADSL به شکل دايل پ بود به اين معني که کاربران از طريق شرکتآ*هاي ISP و تلفن منزل خود از اينترنت استفاده ميآ*کردند. هنوز هم براساس گزارش مرکز آمار ايران و سرشماري از کاربران اينترنت يعني نزديک به 91 درصد کاربران به ويژه در مناطق محروم از اينترنت دايل پ استفاده ميآ*کنند.

وي با بيان اينکه شرکتهاي اينترنتي (ISP) از طريق خطوط E1 که از مخابرات دريافت ميآ*کنند اينترنت را با سرعت 56 کيلوبيت بر ثانيه به کاربران ارائه ميآ*کنند اضافه کرد: از هر خط E1 حدود 30 کاربر به صورت همزمان ميآ*توانند به شبکه اينترنت وصل شوند.

علمي گفت: تا پيش از اين شرکتآ*هاي اينترنتي براي دريافت هر خط E1 مبلغ سه ميليون تومان به عنوان وديعه به مخابرات پرداخت ميآ*کردند که اين مبلغ قابل بازگشت بود. علاوه بر آن ماهانه نيز مبلغ 25 هزار تومان به ازاي هر خط E1 به عنوان هزينه نگهداري به مخابرات پرداخت ميآ*شد اما از يک ماه پيش متاسفانه شرکت مخابرات به شکل ناگهاني و غيرقانوني در محاسبه اين تعرفهآ*ها تغيير رويه داده است.


وي ادامه داد: طبق اعلام شرکتآ*هاي مخابراتي، ISPآ*ها مجبورند از اين پس به جاي وديعه بابت هر خط E1 مبلغ 5 /1 ميليون تومان به عنوان هزينه به مخابرات پرداخت کنند و ماهانه نيز به جاي 25 هزار تومان، مبلغ 95 هزار تومان هزينه نگهداري بپردازند. يعني قيمت ماهانه هر لينک E1 چهار برابر شده است.

مصادره سرمايه 12 ميليارد توماني مردم به نفع مخابرات

دبير انجمن شرکتآ*هاي اينترنتي با تاکيد بر اينکه تاکنون حدود چهار هزار لينک E1 از سوي مخابرات به شرکتهاي اينترنتي واگذار شده است افزود: ارزش اين خطوط معادل 12 ميليارد تومان است که با وضعيت فوق اين مبلغ که تا به حال به شکل امانت نزد مخابرات بود با يک تصميم به نفع اين شرکت ضبط و مصادره شده است.

وي ادامه داد: اين تصميم و تغيير تعرفه تاکنون در مراجع ذيصلاح مانند کميسيون تنظيم مقررات تاييد و تصويب نشده است.

افزايش 6 برابري هزينهآ*ها به ضرر کاربران دايل پ

علمي با بيان اينکه افزايش تعرفه خطوط E1 باعث افزايش 6 برابري هزينه شرکتهاي اينترنتي ميآ*شود به مهر گفت: به اين ترتيب اين افزايش هزينه با افزايش قيمت اينترنت جبران ميآ*شود و در اين ميان کاربران اينترنت دايل پ متضرر خواهند شد.

دبير انجمن صنفي شرکتهاي اينترنتي تاکيد کرد: شرکتهاي مخابراتي، ISPآ*ها را تحت فشار گذاشتهآ*اند که اين قرارداد را امضا کنند و در غير اينصورت ارتباط لينکآ*هاي E1 را قطع خواهند کرد که اين مسئله با وجودي که انحصار خطوط E1 در اختيار مخابرات است باعث بروز مشکلات بسياري براي شرکتهاي اينترنتي و کاربران ميآ*شود.

وي با بيان اينکه متاسفانه شرکت مخابرات ايران يک شرکت شبه دولتي است و از امتيازات خاصي برخوردار است خاطرنشان کرد: مخابرات تنها تامين کننده لينکآ*هاي E1 است و به دليل اين انحصار شرايط خاصي را به مردم تحميل ميآ*کند.

علمي گفت: حدود يک ماه است که شرکتآ*هاي اينترنتي با اين مشکل مواجه شدهآ*اند و از آنجا که مذاکرات براي حل موضوع با شرکتهاي مخابرات استاني بي نتيجه ماند روز گذشته نامهآ*اي به وزير ارتباطات در جهت درخواست حل اين موضوع ارسال شد.

ورود مخابرات به عرصه اينترنت هوشمند

دبير انجمن شرکتآ*هاي اينترنتي در عين حال از اقدام برخي شرکتآ*هاي مخابرات استاني براي ايجاد ISP و واگذاري اينترنت هوشمند خبر داد و به مهر گفت: برخي شرکتآ*هاي مخابرات استاني از زمان خصوصي شدن مخابرات، تصميم به ايجاد ISP گرفتهآ*اند و اعلام کردهآ*اند که اجازه واگذاري اينترنت هوشمند (IN) را نيز به ISPآ*ها نميآ*دهند. برخي از اين شرکتآ*هاي مخابراتي حتي پيشنهاد دريافت 50 درصدي سود از ISPآ*ها را ارائه کردهآ*اند.

علمي با اشاره به تخلفات مخابرات خصوصي گفت: خصوصي شدن مخابرات حيات خلوتي براي عدهآ*اي شده است که زمان دريافت امتياز خود را دولتي به حساب ميآ*آورند و در مواقعي که بايد بر اقداماتشان نظارت صورت گيرد به بخش خصوصي تبديل ميآ*شوند.

وي با تاکيد بر اينکه خصوصيآ*سازي در جهان نيز با اين خطر مواجه بوده است افزود: دولت اختيارات خود را به يک بخش شبه دولتي واگذار کرده با اين تفاوت که هيچ نظارتي بر عملکرد اين شرکت ندارد و اين در حالي است که اين شرکت شبه دولتي از بودجه مردم ارتزاق ميآ*کند.

علمي اظهار اميدواري کرد که مسئولان امر با اتخاذ سياستآ*هاي حمايتي مناسب در عمل زمينه رشد و شکوفايي صنعت اينترنت را با در نظر گرفتن حقوق ميليونها کاربر فراهم آورند.http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=113589