به نام خدا سلام بچه ها من چند روز يك سايت خيلي عالي كه پروژه هاي AVR وARM را با PCB آن قرار داده پروژه هائي از قبيل RFM12وRFM22و اترنت و MMC و اسكوپ فركانس بالا USBو بلوتوث و... وفرومهائي را هم قرار داده براي اونهائي كه در اجراي پروژه ها به مشكل خوردند....حتما از اين سايت ديدن كنيد واگرنه پشيمون ميشيد.خداحافظ...
http://www.ulrichradig.de