سلام کسی در مورد دیسپاچینگ اطلاعاتی داره؟
اطلاعاتی در مورد دستگاه تزریق جریان هم می خوام