با سلام --هدف از طرح این سوال طراحی یک سیگنال ژنراتور است با این تفاوت که می توان توسط نرم افزارهای موجود در وب که با نصب در کامپیوتر و اجرای ان از خروجی کارت صوتی سیگنالهای مورد نیاز را دریافت نمود و توسط این امپلی فایر انرا تقویت کرده و یک سیگنال ژنراتور تمام عیار داشت. البته هدف نهایی ساخت یک frequency response analyzer که کاربرد زیادی در طراحی شبکه فیدبک مدارهای الکترونیک دارد البته برای فرکانسهای پایین تر از 50 کیلو واین سیگنال ژ نراتور جزئ کوچکی والبته مهم از ان است.حالا اگر کسی ایده دیگری دارد لطفا مطرح کند تا همه استفاده کنیم.و یا اگر کسی میداند که نوع ارزانتر این انالیزر را کجا میتوان تهیه کرد؟نمونه خارجی خیلی گران میباشد.