خطرناكآ*ترين ليزر جهان ساخته شد
يك شركت چيني واقع در شهر شانگهاي موفق به ساخت فناوري ليزري جديدي شده كه گفته ميآ*شود خطرناكآ*ترين ليزر در جهان است.
به گزارش فارس به نقل از سيآ*نت، اين فناوري ليزري كه Spyder III Pro Arctic نام دارد و در شركت چيني Wicked Lasers ساخته شده است، با پتانسيل داخلي فوقآ*العاده خود به عنوان خطرناكآ*ترين ليزر جهان محسوب ميآ*شود.
شركت چيني سازنده اين فناوري ادعا ميآ*كند كه تاكنون هيچ ليزري با اين قدرت و قابليت ساخته نشده و به همين خاطر اين سيستم خطرناكآ*ترين ليزر جهان است.

شركت Wicked توان اين ليزر بسيار خطرناك را يك وات اعلام كرده است كه در كلاس 4 ليزرها طبقهآ*بندي ميآ*شود. اين ليزر با توان ياد شده ميآ*تواند آسيبآ*هاي سريع و جبرانآ* ناپذير شبكيهآ*اي را براي انسان به وجود آورد و در نهايت چشم انسان را نابينا كند.

آسيبآ*هاي اين ليزر تنها محدود به چشم نميآ*شود و ميآ*تواند به پوست و ديگر بخشآ*هاي بدن انسان نيز آسيب جديد وارد كند. شركت چيني Wicked اعلام كرد كه به منظور جلوگيري از هرگونه آسيب احتمالي، اين ليزر قوي را همراه با سيستمآ*هاي ليزري رايگان به دست كاربران ميآ*رساند.

دكتر "آنت دواد " از دانشگاه فناوري سيدني در اين خصوص توضيح داد: اين ليزر بسيار خطرناك است و ميآ*تواند انسان را تا مرز نابينايي پيش ببرد. اين دستگاه به راحتي ميآ*تواند آتش روشن كند. اين ميآ*تواند يك ابزار بسيار خطرناك براي آن دسته از افرادي باشد كه به درستي نميآ*دانند چگونه از آن استفاده كنند. خطرناكآ*ترين ليزر دنيا ميآ*تواند براي موارد خاص مورد استفاده قرار گيرد و بايد توجه داشت كه براي استفاده عمومي ساخته نشده است.