واقعيتآ*هايي از گوگل که شايد ندانيد!
ديگر به نظر کسي نيست که گوگل را نشناسد و يا از سرويس هايش استفاده نکرده باشد و از آن خوشش نيامده باشد! همين موتور جستجوي ساده حاوي حجم عظيمي اطلاعات از تمام مردم دنيا اسا. هميشه واقعيتآ*هاي جذابي در مورد سايتآ*هاي بزرگ اينترنتي وجود دارد که عموماً بيشترشان را لو نميآ*دهند! ولي همانآ*هايي را هم که لو مي دهند خيلي جذاب است. در زير يک سري واقعيتآ*هاي جذاب در مورد گوگل را ميآ*بينيد. انشاءآ*الله در آينده در مورد شرکتآ*هاي بزرگ ديگري هم مطالب اين چنيني خواهم نوشت!


گوگل در اصل به عنوان يک پروژهآ*ي Ph.D دو دانشجوي جوان 23 و 24 ساله به نام سرگئي برئي و لري پيچ بود.

کلمهآ*ي Google درواقع يک اصطلاح رياضي است که به معني عدد يک است با 100 صفر در جلويش!
نام GoogleTM در واقع ناشي از يک اشتباه فردي بوده است. قرار بود که نام اين موتور جستجو Googol باشد که بنا به اشتباه خالقانش به google تبديل شد!

گوگل بيش از 450هزار سرور دارد که در نقاط مختلف جهان پراکنده شده اند!
جزيرهآ*ي آتلانتيس، يکي از رمانآ*هاي منتشر نشدهآ*ي شکسپير، و همچنين يکي از آلبومآ*هاي منتشر نشدهآ*ي موزارت به وسيلهآ*ي گوگل کشف شدند!

دکمهآ*ي مشهور I’m feeling lucky درواقع نسبت به دکمهآ*ي کناري خود اصلاً استفاده نميآ*شود. در پروژآ*هآ*اي آزمايشي زماني که اين دکمه را حذف کردند، ميزان جستجو به وسيلهآ*ي گوگل به شدت افت پيدا کرد. در واقع اين دکمه بيشتر جنبهآ*ي رواني و احترام به کاربر را دارد نه چيز ديگري! ولي همين دکمه با همين ميزان کم استفاده سالانه بيش از 100 ميليون دلار به گوگل لطمه ميآ*زند! چرا که با استفاده از اين دکمه ديگر کاربران به صفحهآ*ي جستجو حاوي تبليغات وارد نميآ*شوند!

57% کودکان تازه متولد شدهآ*ي آمريکايي نخستين کلمهآ*يي که ياد مي گيرند: گوگل است!
روزانه 650 ميليون نفر از صفحهآ*ي اصلي گوگل بازديد ميآ*کنند!
97% درآمد گوگل از راه تبليغات اينتنرتي است
گوگل روزانه 20 پتابايت اطلاعات پردازش ميکند!

ميزان داراييآ*هاي گوگل از دسامبر 2009 به 40 ميليارد دلار رسيد، و ميزان هر سهم اين غول اينترنتي به بيش از 700 دلار رسيده است! و ميزان سهام اين شرکت در بورس نيويورک به بيش از 210 ميليار دلار رسيده است.

زماني که گوگل شروع به فعاليت کرد، تنها 25 هزار صفحه را ليست کرده بودند، ولي الان…!
زماني که گوگل سيستم پيشنهاد جستجو را براي کساني که کلماتي را اشتباه spell ميآ*کنند با ايجاد لينک Did you mean؟ ايجاد کرد ميزان ترافيک گوگل 2 برابر شد!

به طور ميانگين دوبار جستجو در گوگل معادل جوش آوردن يک کتري آب گاز گلخانهآ*اي توليد ميآ*کند! (حدود 15 گرم!)
HTML Code:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7823387.stm
HTML Code:
http://devilsworkshop.org/21-interesting-facts-about-google/
منبع تک نويس