کتاب جالب در ضمینه ساخت یک دستگاه تراش چوبCNCکه در این کتاب به طور کامل مراحل ساخت آموزش داده شده کتاب به صورت اسکن شده و سیاه سفید است اما به نظر مفید میاد(من که سوادشو ندارم)
لینک دانلود کتاب

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


لینک توضیحات کتاب در سایت انتشارات

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


:read: