هر چهآ*قدر که دستگاهآ*هاي تلفنآ*همراه پيشرفتهآ*تر شده و از امکانات جانبي بيشتري استفاده کنند بايد منتظر خرابکاريآ*هاي بيشتري در دل اين فناوري باشيم و به تبع آن نرمآ*افزارهاي همراه بيشتري به جهت افزايش ميزان امنيت تلفنآ*هايآ*همراه وارد بازار شوند.

Trend Micro Mobile Security يکي از بهترين و معمولآ*ترين ابزارها براي پيشگيري از وقوع اتفاقات اينآ*چنيني است.

Trend Micro Mobile Security در حال حاضر براي کليه رايانهآ*هاي همراه و گوشيآ*هاي تلفنآ*همراه با سيستمآ*عامل سيمبين و ويندوز قابل استفاده است و اين امکان را به کاربر ميآ*دهد که تا حد زيادي، خيال خود را از هرگونه خرابکاري راحت کند.

رمزگذاري اطلاعات

Trend Micro Mobile Security اين امکان را به کاربر خود ميآ*دهد تا اطلاعات دستگاه خود را در صورت دزديده شدن، رمزگذاري کند.

در آ*صورت اين رمزگذاري، ايميلآ*ها، پيامکآ*ها، شمارهآ*تلفنآ*ها و بهآ*طور کلي تمام اطلاعات ارزشمند تلفنآ*همراه بهآ*صورت کد شده يا Encrypted درميآ*آيند و هيچآ*کسي بهآ*جز صاحب اصلي گوشي، امکان دسترسي به آنآ*ها را نخواهد داشت.

مبارزه با بدافزارها و بهآ*روز رساني مداوم

امکانات ضدويروسي برنامه Trend Micro با توجه به امکان بهآ*روزرساني، تمام ويروسآ*ها، تروجانآ*ها و برنامهآ*هاي جاسوسي را شناسايي ميآ*کند.

لابراتور Trend Micro همهآ*روزه در حال قدرتمندآ*تر کردن بانک اطلاعاتي ويروسآ*هاي خود است.

ديوار آتش

ديوار آتش از مهمآ*ترين امکانات دفاعي اين برنامه بهآ*حساب ميآ*آيد و زماني که اين برنامه روي دستگاه تلفنآ*همراهي نصب باشد به کاربر اجازه ميآ*دهد تا با خيال راحت در شبکه اينترنت و شبکهآ*هاي محلي به فعاليت بپردازد.

حذف پيامکآ*هاي ناخواسته

مزيت ديگري که در برنامه Trend Micro گنجانده شده، امکان حذف پيامآ*هاي ناخواسته است.

تنظيمات انعطافآ*پذير اين بخش از برنامه به کاربر اجازه ميآ*دهد تا در حالتآ*هاي مختلفي مانع از دريافت پيامک توسط مخاطبي خاص، تعدادي از مخاطبان و يا مخاطبيني که نام آنآ*ها در دفترچه تلفن نيست شود.

نظارت والدين

والديني که فرزندانشان از تلفنآ*همراه استفاده ميآ*کنند ميآ*توانند بهآ*راحتي و با استفاده از Trend Micro بر تماسآ*ها و پيامکآ*هاي فرزندشان نظارت داشته باشند.

با اين برنامه، دسترسي به بخش "Log" تلفنآ*همراه تنها از طريق ارائه رمز عبور ممکن خواهد شد.

سامانه ضدسرقت

اگر گوشي تلفنآ*همراهي گم شده و يا دزديده شود، کاربر ميآ*تواند تنها با ارسال يک پيامک، تمامي اطلاعات ارزشمند تلفنآ*همراه را پاک کند. ضمن اينآ*که اگر شخص سارق اقدام به تعويض سيمآ*کارت گوشي کند، دستگاه مذکور قفل خواهد شد.

لينک دريافت اين برنامه براي سيستمآ*عامل سيمبين سري 60 ويرايش پنجم به حجم تقريبي 900 کيلوبايت به شرح زير است:
http://www.4shared.com/file/Cu0LehVR/Trend_Micro_Mobile_Sceurity_v6.html