آيا راهي براي بازيابي رمز عبور Password فراموشآ*شده کارت حافظه تلفنآ*هايآ*همراه وجود دارد يا خير ؟ خوشبختانه اين راه وجود دارد . گوشيآ*هاي سيمبين سري 60، ويرايش سوم و پنجم بايد قبل از طي اين مراحل، هک شده باشند ولي اينآ*کار براي سري 60 ويرايش دوم لازم نيست.

توجه داشته باشيد، در زماني که شما روي کارت حافظه گوشي خود رمز عبور ميآ*گذاريد، سيستمآ*عامل گوشي شما، فايلي را که حاوي رمز عبور کارت حافظه ميآ*باشد، در حافظه داخلي گوشي ميآ*سازد و اگر به هر دليلي گوشي خود را فرمت يا ريآ*ست کنيد، اين فايل هم از بين رفته و دسترسي به کارت حافظه غيرممکن ميآ*شود.

پيش از شروع، ذکر اين نکته ضروري است که براي استفاده از اين ترفند، داشتن نرمآ*افزار Xآ*plore براي گوشيآ*هاي نوکيا سري 60 ويرايش دوم، سوم و پنجم لازم است.

شما ميآ*توانيد اين برنامه را از نشانيآ*هاي انتهايي دريافت کنيد.

اکنون براي کشف رمز عبور از دستآ*رفته، پس از نصب وارد برنامه Xآ*plore شده و از مسير Menu>Tools>Configuration وارد تنظيمات نرمآ*افزار شده و گزينهآ*هاي Show Hidden Files Show ROM Drives ،Show System Files/Folders و Show RAM Drives را تيک زده و از صفحه تنظيمات با دکمه Back خارج شويد.

در اين مرحله، نوار انتخاب را روي درايو C: ببريد و از مسير Menu>Find روي گزينه Find File کليک کنيد، سپس نام فايل MMCstore (به بزرگ و کوچک بودن حروف دقت کنيد) را در نوار جستآ*وجو وارد کرده و OK کنيد.

پس از يافتن اين فايل، نوار انتخاب را روي آن ببريد و از مسير Menu>File روي گزينه Hex Viewer کليک کنيد.

در صفحه جديدي که باز ميآ*شود، در قسمت بالا و رديف اول از سمت راست، تعدادي عدد يا حرف در دو يا سه رديف آخر ديده ميآ*شوند که با نقطه از هم جدا شدهآ*اند، اينآ*ها همان کاراکترهاي رمز عبور شما هستند.

آدرس دانلود Xآ*plore براي سري 60 ويرايش سوم و پنجم (890 کيلوبايت) و دوم (408 کيلوبايت) به شرح زير است:

http://www.4shared.com/file/IePN-Cmk/X-plore_v145_S60v3_S60v5.html
http://www.4shared.com/file/Vj-tfI3B/X-plore_v145_S60v2.html