گاهي اوقات تقصير ISP نيست!


بسياري از کاربران اينترنت از پايين بودن سرعت گله دارند و در وهله اول شرکتي را که از آن خدمات اينترنتي خود را خريدهآ*اند مقصر و گناهکار ميآ*دانند.

درست است که بالابودن خدمات و سرعت يک شرکت ISP ميآ*تواند در بالا بودن سرعت اينترنت نقش مهمي داشته باشد اما عوامل ديگري نيز در اين افزايش سرعت دخيل اند که معمولا کاربران از آنآ*ها صرفآ*نظر ميآ*کنند.

ما در اين جا قصد داريم شما را با راهآ*هاي افزايش سرعت هنگام کار با اينترنت آشنا کنيم؛ راهکارهايي که هر کاربري بايد در هنگام کار با رايانه و اينترنت به آنآ*ها دقت کند.

افزايش سرعت اينترنت به عوامل مختلفي وابسته است که ما در ادامه برايتان شرح ميآ*دهيم:

بهينهآ*کردن سختآ*افزار رايانه: در گام اول بايد بهآ*سراغ رايانه خود رفته و سختآ*افزارهاي آنآ*را کنترل کنيد.

بهينه کردن سختآ*افزارهايي چون مودم، RAM ،CPU و... باعث ميآ*شود رايانه شما از قدرت بالاتري برخوردار شود.

اين افزايش قدرت و سرعت در رايانه، بهآ*طور مشهودي در زمان اتصال رايانه شما به اينترنت خودنمايي خواهد کرد.

حذف فايلآ*هاي زائد: هر بار که شما يک صفحه خاص يا يک سايت از اينترنت را باز ميآ*کنيد، آن صفحه در هاردديسک رايانه شما ذخيره ميآ*شود. اين عمل براي آن صورت ميآ*گيرد که اگر دوباره قصد مرور و بازبيني آن صفحه را داشتيد، مرورگر شما آنآ*را بهآ*طور مستقيم از روي هاردديسک بازخواني کند.

اينآ*کار در ظاهر به شما در بازيابي سريع صفحات اينترنتي که قبلا مشاهده کردهآ*ايد کمک ميآ*کند اما بايد توجه داشت که اگر حجم اين صفحات زياد شود، حجم بالايي را از حافظه رايانه شما اشغال خواهد کرد. همچنين خراب شدن اين فايلآ*ها باعث بروز نقصآ*هايي در عملکرد صحيح مرورگر ميآ*شود؛ پس براي دفع اين مشکل بايد فايلآ*هاي ذخيرهآ*شده را گاهي حذف کنيم.

براي اين منظور اگر از مرورگر اينترنتآ*اکسپلورر استفاده ميآ*کنيد، در صفحه مرورگر خود Tools و در Internet Option صفحهGeneral باز کرده و بر روي Delete Files کليک کنيد.

حذف فايلآ*هاي History: برنامه مرورگر اينترنتآ*اکسپلورر همه سايتآ*هايي را که اخيرا از آنآ*ها ديدن کردهآ*ايد، به ترتيب تاريخ ذخيره ميآ*کند.

شما براي مشاهده اين سايتآ*ها ميآ*توانيد از منوي View گزينه Explorer Bar را انتخاب و سپس روي History کليک کنيد.

مسئلهآ*اي که ممکن است شما را دچار مشکل کند، زياد شدن حجم History است که موجب کند شدن مرور صفحات ميآ*شود.

براي رفع اين مشکل بهتر است هر چند وقت يکآ*بار فايلآ*هاي اين بخش را حذف کنيد.

براي اينآ*کار صفحه General را در Internet Option باز کرده و سپس روي Clear History کليک کنيد.

حذف تصاوير: در بعضي مواقع شما هنگام جستآ*وجوهاي اينترنتي ميآ*خواهيد بهآ* سرعت از محتواي کلي يک سايت ديدن کنيد. براي رسيدن به اين هدف بايد از ديدن تصاوير موجود در سايت با حجم بالا که اکثرا هم تبليغاتي هستند صرف نظر کنيد.

براي اينآ*کار، صفحه Internet Option را از گزينه Tools انتخاب کرده و در برگه Advanced در بخش Multimedia گزينه Show Pictures را از حالت انتخابآ*شده خارج کنيد.

اکنون اگر در سايتي بخواهيد يک تصوير را مشاهده کنيد تنها کافي است که روي آن يک کليکآ*راست کرده و گزينه Show Picture را انتخاب کنيد.

استفاده از صفحات بهآ*صورت OffLine: اين راهکار براي کاربران اينترنت کمآ*سرعت کارآيي خواهد داشت.

اگر تصميم داريد دقايقي طولاني را صرف خواندن يک صفحه اينترنتي کنيد، براي صرفهآ*جويي در حساب اينترنتي خود بهتر است آنآ*را در حالت OffLine (قطع ارتباط با اينترنت) مطالعه کنيد.

براي اينآ*کار سه روش وجود دارد:

- در روش اول بايد در زمان اتصال به اينترنت از File گزينه Work OffLine را انتخاب کنيد.

با اينآ*کار شما هنوز ميآ*توانيد صفحات باز شده را مشاهده کنيد اما به شبکه وصل نيستيد.

- روش دوم اين است که صفحه مورد نظر خود را ذخيره کنيد تا در زماني ديگر که به اينترنت وصل نيستيد، بهآ*راحتي آنآ*را مطالعه کنيد.

براي اينآ*کار در منوي File گزينه Save As را انتخاب کرده و مسير ذخيره فايل را مشخص کنيد تا در زماني ديگر به آن دسترسي پيدا کنيد.

- روش سوم اين است که صفحه مورد نظر خود را در حالت OffLine بهآ*صورت Favorite انتخاب کنيد.

مزيت عمل مذکور اين است که در صورت انتخاب، صفحه فوق همراه با همه Linkهاي آن ذخيره خواهد شد.

براي اينآ*کار در Favorites در مرورگر IE، گزينه Add To Favorites را انتخاب کنيد.

در صفحه باز شده، Make Favorite Offline را در حالت انتخابآ*شده قرار داده و OK را بزنيد.

با استفاده از Customize نيز ميآ*توانيد نسبت به ذخيره کردن Linkها اقدام کنيد.