پاسخ تشریحی دروس مدارهای الکتریکی و ماشین های الکتریکی کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه دولتی سال ۸۹
http://www.4shared.com/file/i3Pvhma8/pasokhe_madar__mashin_89_from_.html