باسلام
من می خواهم در مدار خود از مقاومت ntcاستفاده کنم ولی نمی دانم برای انتخاب مقدار اهم و واتش باید به چه نکاتی توجه کنم.(ولتاژ وجریان عبوری از مقاومتntc برابر است با:ولتاژac حدود 150, جریان کشیده شده در حالت دائم 1آمپرمی باشد)
در صورت امکان کمک کنید