سلام دوستان.
يك سوال:كسي مي دونه چه جوري ميشه عكس هاي مربوط به يك منطقه در گوگل ارث را يك جا دانلود كرد؟! :smile: