سلام دوستان.
من اين ترم IT دارم.براي اين درس بايد يك موضوع تحقيقي جديد ارائه بدم.مي خواستم ببينم دوستان كامپوتري مي تونند كمكم كنند؟!! :redface: