سلام دوستان
من دنبال عكس هايي از نصب خطوط انتقال مي گردم چه مرحله نصب هادي line stringing يا نصب دكل فرقي هم نمي كنه تو ايران باشه يا نه

ممنون مي شم گه لطف كنيد و به من كمك كنيد