دريافت اين تنظيمات از طريق ثبتآ*نام در سايت و دريافت يک پيام کوتاه حاوي تنظيمات ميآ*باشد. با اينآ*حال بعضي از کاربران هنگام دريافت اين تنظيمات از طريق آنآ*لاين با مشکلاتي مواجه ميآ*شوند لذا در اين شماره، آموزش تنظيم دستي فعالآ*سازي سرويس GPRS را براي گوشيآ*هاي نوکيا و سونيآ*اريکسون به شما معرفي ميآ*کنيم.

در مورد گوشيآ*هاي نوکيا ابتدا بايد مسير زير را طي کنيد:

Menu > Tools > Setting > Conections > Access Points > New Access Point

نوارهاي مربوطه را با عبارتآ*هاي زير را پر کنيد:

Connection Name : www.Google.com

Access Point Name : GPRS

Home page: Google.com

Authentication type : Normal

در مورد ساير نوارها لازم نيست تغييري ايجاد کنيد.

اکنون برنامه مرورگرتان را از داخل Menu اجرا کرده، آدرس Google.com را وارد کرده و Go را بزنيد؛ از شما سوالي پرسيده ميآ*شود، Yes را انتخاب کرده و سپس از ميان Connectionها، Google.com را انتخاب کنيد.

در گوشيآ*هاي سونيآ*اريکسون نيز در ابتدا به مسير زير برويد:

Menu > Settings > Connectivity > Data Comm

يک Account جديد از نوع GPRS بسازيد.

اکنون نام آنآ*را Google.com قرار دهيد.

در ادامه GPRS APN را به نام GPRS نامآ*گذاري کنيد.

اکنون گزينه Save را انتخاب کنيد تا اطلاعات ذخيره شود.

به صفحه Data comm. برگرديد. کانکشني که ايجاد کردهآ*ايد را انتخاب کنيد تا دايره کناري آن تيکآ*دار شود.

اکنون مجددا به صفحه Settings بازگشته و به بخش Internet Settings برويد.

يک تنظيم جديد ايجاد کرده و نام آنآ*را Google.com قرار دهيد و OK را انتخاب کنيد.

اکنون از قسمت Account، نام اشتراکي که ساختهآ*ايد را انتخاب کرده و آنآ*را Save کنيد.

مجددا در صفحه Internet Settings تنظيمي که ساختهآ*ايد را انتخاب کنيد تا دايره کناري آن تيکآ*دار شود.

کار تنظيمات تمام است. حالا ميآ*توانيد از طريق منوي اصلي وارد اينترنت شويد.