*** سلام مجدد بعد از مدتی به همه دوستان عزیز...... :read: :nerd:

***دانلود منابع درس زبان در کنکور کارشناسی ارشد....

1-*** جدول ليست لغات كتاب "Absolutely Essential Words 504" . از اینجا دانلود كنيد.
http://www.booklet-shop.com/includes/freedownload/504.xls

2-*** كتاب "Barron’s Essential Words for the TOEFL" .از اینجا دانلود كنيد.
http://www.booklet-shop.com/includes/freedownload/Toefl.pdf

3-*** كتاب با ترجمه فارسي "Absolutely Essential Words 504" . از اینجادانلود كنيد.
http://rapidshare.com/files/175070829/504fa.tif

4- كتاب اصلي "Absolutely Essential Words 504" . از اینجا دانلود كنيد.
http://rapidshare.com/files/175071849/504en.pdf

5-كتاب اصلي "cambridge - english grammar in use - Initial" . از اینجادانلود كنيد.
http://rapidshare.com/files/175088200/Cambridge_-_English_Grammar_in_Use_-_Initial.pdf

6- كتاب اصلي"cambridge - english grammar in use - Intermediate". از اینجا دانلود كنيد.
http://rapidshare.com/files/175090100/cambridge_-_english_grammar_in_use_-

7- كتاب اصلي "cambridge - english grammar in use - Advanced" .
از اینجادانلود كنيد.
http://rapidshare.com/files/175090408/Cambridge_-_English_Grammar_In_Use_-_Advanced.pdf

8- كتاب ضميمه تمرين ها "cambridge - english grammar in use -
Supplementary Exercises With Keys" . از اینجا دانلود كنيد
http://rapidshare.com/files/175090935/Cambridge_-_English_Grammar_In_Use_-_Supplementary_Exercises_With_Keys.pdf

***9-. جزوه ۵۰۴ واژه ضروری را از آدرس زیر دانلود کنید.

http://up.iranblog.com/Files4/1f8d4af4b614463180ac.pdf

***دوستان اونایی را دانلود نمائید و استفاده نمائید در درجه اول.... که در کنارشون * ستاره زدم... :-*