يکي از مهمآ*ترين مسائلي که براي دارندگان سايتآ*ها در جهان مجازي وجود دارد اين است که تعداد بازديدکنندگان سايتشان زياد باشد و در جستآ*وجوهايي که توسط موتورهاي جستآ*وجوي مختلف انجام ميآ*شود، در مرتبه مناسبي قرار بگيرند و از اين طريق سريعآ*تر به کاربران معرفي شوند.

در اين جا نرمآ*افزاري را معرفي خواهيم کرد که به شما کمک ميآ*کند وبآ*سايت خود را به بهترين شکل بهينه کنيد و با استفاده از آن، پيشرفت چشمآ*گيري در نتايج حاصل از موتورهاي جستآ*وجو داشته باشيد.

اين نرمآ*افزار که ERank Booster نام دارد با استفاده از پيشرفتهآ*ترين الگوريتمآ*ها در زمينه ايجاد ترافيک شبکه، به شما کمک خواهد کرد سايتتان را به جايگاه مناسبي برسانيد.

با کمک ابزارهايي که اين نرمآ*افزار در اختيارتان قرار ميآ*دهد قادر خواهيد بود در کمترين زمان ممکن آخرين اطلاعات کاربردي مربوط به سايتآ*ها را دريافت کرده و با استفاده از آنآ*ها در موتورهاي جستآ*وجو به جايگاه مناسبي برسيد و همچنين در سايت آماري الکسا هم موقعيت مناسبي پيدا کنيد.

از مهمآ*ترين امکاناتي که اين نرمآ*افزار در اختيار شما قرار ميآ*دهد ميآ*توان به قابليتي اشاره کرد که با استفاده از آن ميآ*توانيد يک ترافيک واقعي از اقصي نقاط جهان روي يک يا چند وبآ*سايت ايجاد کنيد.

اين نرمآ*افزار مجهز به امکاني است که با استفاده از آن ميآ*توانيد سرعت اينترنت را سنجيده و ميزان ترافيک شبکه را تشخيص دهيد. علاوه بر اين موارد با استفاده از آن ميآ*توانيد بهآ*صورت خودکار مديريت فضاي هاست خود را برعهده بگيريد.

از ديگر امکاناتي که اين نرمآ*افزار در اختيار قرار ميآ*دهد، قابليت ارسال ايميل بهآ*صورت گروهي خواهد بود و همچنين ابزار ديگري براي اينآ*که بتوانيد نسخه آفآ*لاين سايت مورد نظر خود را دريافت کنيد.

با استفاده از جعبه ابزار اين نرمآ*افزار ميآ*توانيد کليه اطلاعات مربوط به دستهآ*اي از سرورهاي مورد نظرتان را بهآ*صورت همآ*زمان بهآ*دست آوريد.

از ابزارهاي ديگري که ERank Booster در اختيار شما قرار ميآ*دهد اين است که بتوانيد کليه مشکلات سايت مورد نظرتان را براساس استانداردها مشخص کرده و آنآ*ها را برطرف کنيد.

شما ميآ*توانيد فهرستي از امنآ*ترين و پرسرعتآ*ترين سرورهاي جهان را براي انجام عمليات مورد نظرتان داشته باشيد و اطلاعات مربوط به آنآ*ها را با استفاده از امکاناتي که نرمآ*افزار در اختيارتان قرار ميآ*دهد بهآ*صورت خودکار بهآ*روز کنيد و با استفاده از جدول زماني که تعيين ميآ*کنيد، اين امکان را بهآ*وجود آوريد که در فاصلهآ*هاي زماني مشخص، ميان اين سرورها سوئيچ کنيد.

اين امکان درنظر گرفته شده است که شما بتوانيد از فهرست سرورهاي مورد نظرتان در فايلآ*هاي Html ،PDF يا Excel خروجي مورد نظر خود را تهيه کنيد.

محيط کاربري اين نرمآ*افزار ساده و زيبا است و هر کاربري به آساني قادر خواهد بود با اين محيط ارتباط برقرار کند.

با استفاده از ابزارهاي موجود ميآ*توانيد وضعيت دامنهآ*هاي مورد نظر خود را در اينترنت تحليل و نتايج جستآ*وجوي نمايش داده شده را توسط موتورهاي جستآ*وجوي مختلف با يکديگر مقايسه کنيد.

اين نرمآ*افزار را ميآ*توانيد از سايت زير دانلود کنيد:
http://www.softpedia.com/get/Internet/Other-Internet-Related/ERank-Booster.shtml