سلام خدمت دوستان عزيز.
مطلبي که براتون ميزارم مربوط به رنگ بندي کابلهاي مخابراتي ميشه .
خيلي وقتها ما با اين کابلها برخورد ميکنيم و نميدونيم چطوري رنگ بندي شدن و کدوم سيم زوج اوله و....
استاندارد آمريکائي رنگ بندي کابلها:
رنگ بندي کابل هاي 25 زوجي مخابراتي معروف به کابل RJ21 :
هر زوج سيم شامل دو رشته سيم مسي باروکش پلاستيکي ميباشد ورنگ بندي پوشش سيمها به دو گروه رنگ اصلي و فرعي تقسيم ميگردد که هر گروه شامل پنج رنگ ميباشد و هر رنگ اصلي با پنج رنگ فرعي ميايد و مجموعا پنج گروه پنج زوجي را بوجود مياورند .
گروه اصلي شامل رنگهاي سفيد ، قرمز ، سياه ، زرد ، بنفش ميباشد .
گروه فرعي شامل رنگهاي آبي ، نارنجي ، سبز ، قهوه اي ،خاکستري ميباشد .
25 ترکيب رنگها را در شکل زير مشاهده مينمائيد .


چنانچه کابل از 25 زوج بيشتر باشد ، مجدد رنگها از اول تکرار ميگردد و براي اينکه دسته 25 تائي اول از دسته بعدي جدا شود ، دور دسته 25 زوجي اول نوار پلاستيکي برنگ سفيد،آبي کشيده ميشود و دور 25 زوج بعدي نوار رنگي برنگ سفيد ، نارنجي کشيده ميشود و تا ظرفيت 100 زوج بترتيب براي 25 زوج سوم نوار سفيد ،سبز و براي 25 زوج چهارم نوار سفيد ، قهوه اي کشيده ميشود .
حالا اگر ظرفيت کابل بيشتر از 100 زوج (4 دسته 25 زوجي ) باشد ، دور دسته 100 زوجي اول نوار سفيد ، آبي کشيده ميشود و همين روال براي دسته هاي 25 زوجي و 100 زوجي کابل تکرار ميشود .
طرح هاي رنگي ديگر گاهي اوقات براي کابل ها در فضاي باز به خصوص در خارج از ايالات متحده استفاده مي شود ، اما اين کد رنگ مشترک براي کابل هاي هوايي و زيرزميني تا چند هزار جفت در شمال امريکا است و در اکثر نقاط دنيا از اين استاندارد استفاده ميشود.

اميد وارم بدردتون بخوره. :bye