سلام
دوستان
من باید تا چند روز دیگه واسه نمره کاراموزیم یک تحقیق در باره تجهیزات و دستگاههای الکترونیکی پزشکی بنویسم
و باید یک دستگاه پزشکی الکترونیک رو انتخاب کنم و دربارش تحقیق بنویسم
من کاردانی الکترونیک هستم
خیلی ممنون