عرض سلام به دوستان انجمن برق و الکترونیک
می خواستم یک آهنربای الکتریکی درست کنم که تا 5 تسلا قدرتش باشه با فرض این که فاصله ی هوایی هم ندارم .
آهنرباهایی ساختم اما به دلیل این که اطلاعات دقیقی از جنس های هسته ندارم هسته ها به اشباع می رود موندم چیکار کنم کاش یه
اطلاعاتی در این حوزه به من بدید یا یک مرجعی معرفی کنید . متشکرم ( زکات علم نشر آن است )