عليآ*رغم پيشرفت گوشيآ*هاي تلفنآ*همراه و ساخت گوشيآ*هايي با صفحات بزرگآ*تر و با قابليت لمسي، هنوز هم ميآ*توان ادعا کرد که صفحهآ*نمايش بزرگ رايانه شخصي بهآ*همراه صفحهآ*کليد و موس، لوازم آسان و سهلآ*الوصولآ*تري هستند.

در اين جا قصد داريم نرمآ*افزاري را به شما معرفي کنيم که ميآ*تواند صفحه تلفنآ*همراه سيمبين شما که ميآ*تواند از نوع سري 60 ويرايش سوم يا پنجم باشد را به صفحه بزرگ رايانه شخصيآ*تان بياورد تا بتوانيد با استفاده از صفحهآ*کليد و موس به مديريت امور تلفنآ*همراهتان بپردازيد.

به اين ترتيب شما قادر خواهيد بود تا پس از اتصال گوشي تلفنآ*همراه به رايانه شخصي، به ارسال و دريافت پيامآ*هاي کوتاه و همچنين برقراري تماس بپردازيد.


ويژگيآ*هاي برنامه
1. امکان اعمال مديريت کامل روي تمامي قسمتآ*هاي گوشي تلفنآ*همراه.

2. امکان اتصال به رايانه شخصي از طريق بلوتوث و کابل USB.

3. امکان بزرگآ*نمايي روي صفحهآ*نمايش گوشي و نمايش آن در سايزهاي مختلف.

4. امکان گرفتن Screen Shot و فيلمآ*برداري از صفحهآ*نمايش گوشي تلفنآ*همراه با فرمت AVI.

5. قابل استفاده براي ويرايشآ*هاي سوم و پنجم سيستمآ*عامل سيمبين.

6. قابليت کار با گوشيآ*هاي لمسي و غيرلمسي.

7. کليدهاي ميانبر F1 و F2 کار کليدهاي نرم سمت راست و چپ گوشي را انجام ميآ*دهند و کليد F3 بهآ*عنوان کليد Menu در صفحه کليد تلفنآ*همراه عمل ميآ*کند.


نصب برنامه
برنامه Remote S60 Professional براي نصب نياز به دو فايل زير دارد:

1. فايل اول که با فرمت SIS و براي نصب روي گوشي تلفنآ*همراه است. به اين بخش از برنامه در اصطلاح "کلاينت" هم ميآ*گويند.

2. فايل دوم نيز که با فرمت EXE است و براي نصب روي رايانه شخصي است.


اجراي برنامه
پس از نصب اين دو فايل، توجه داشته باشيد که براي استفاده از برنامه بايد هر دو بخش را هم از روي گوشي و هم از روي رايانه اجرا کنيد.

ابتدا بايد بلوتوث گوشي و رايانه شخصي را فعال کرده و پس از برقراري اتصال بين هر دو دستگاه، کل صفحهآ*نمايش گوشي تلفنآ*همراه شما روي صفحهآ*نمايش رايانه نمايان خواهد شد و به اين طريق، قادر خواهيد بود تا بهآ*وسيله موس به تمامي منوها و امکانات گوشي تلفنآ*همراهتان دسترسي داشته باشيد. به اين شکل که اگر روي هر منو، آيکون يا فايلي که در صفحهآ*نمايش گوشي است، با موس کليک کنيد، همان اتفاق در صفحهآ*نمايش خود گوشي هم ميآ*افتد.

اگر به هر دليل رايانه شخصي شما مجهز به بلوتوث نميآ*باشد، ميآ*توانيد از کابل USB براي برقراري اين ارتباط استفاده کنيد ولي نکته مهم در اين رابطه اين است که نحوه اتصال کابل USB گوشي به رايانه، حتما بايد در حالت "PC Suite" باشد نه "Mass Storage".

لينک دانلود اين نرمآ*افزار به شرح زير است:
http://www.4shared.com/file/901mGeoc/Remote_S60_Professional.html