سلام
توی آزمایش یکسوساز نیم موج و تمام موج ما این فرمولها رو داریم:
V(rms)= .5 * v(max) و V(rms)= .707 * v(max
سوال من اینه که (v(rms و I(rms که توی فرمول زیر هم استفاده میشه:
P(ac)= v(rms)* I(rms)
از نظر عملی چطور باید اندازه گیری کرد تا به بازده 40% برای نیم موج و 80% برای تمام موج رسید.
من ولتاژ و جریان rms را از طریق ولت متر و آمپرمتر AC در خروجی مدار (یعنی ولت و آمپر AC مقاومت بار ) اندازه گیری کردم ولی بازده درست به دست نمی آید.
آیا برای محاسبه بازده باید( p(dc)=v(dc)*I(dc را از مقاومت خروجی(بار) و (p(AC)=V(rms)*I(rms را از ورودی مدار(یعنی ولتاژ و جریان ثانویه ترانس) اندازه گیری کرد؟
که در این صورت بازده 30% و 60% می شود.
به طور خلاصه من می خوام بدونم که V(rms) رو کجای مدار و با چه وسیله ای (ولتمتر AC یا اسکوپ یا .....)باید اندازه گیری کنم که با فرمول تئوری (.5*Vm و .707*Vm) مطابقت داشته باشه.
و یا اصلا ما میتونیم این مقادیر رو از طریق عملی اندازه گیری کنیم ؟یا مجبوریم که فقط Vm رو از طریق اسکوپ اندازه گیری کنیم و بقیه رو با فرمول باید حساب کنیم.
اگه کسی میدونه کمکم کنه لطفا.