سلام .یه کتاب یا جزوه در مورد طراحی مبدل داده .اگه کسی داره لطفا لینکشا بذاره یا معرفی کنه