گاهي براي کاربران گوشيآ*هاي سيمبين سري 60، ويرايش سوم و پنجم پيش ميآ*آيد که در هنگام نصب برنامهآ*ها با پيغامآ*هاي زير مواجه ميآ*شوند:

Unable To Install Component Is Already Built in

Expired Certificates

اين يکي از اشکالاتي است که ميآ*بايست از روشآ*هاي تجربي حل شود که البته راهآ*هاي زيادي براي حل آن وجود دارد.

در اين جا يکي از اين راهآ*حلآ*ها را با استفاده از نرمآ*افزارهاي مشهور به "جعبهآ*ابزار هک سيمبين" براي شما شرح ميآ*دهيم.

براي حل اين مشکل شما به چند ابزار نياز داريد که ميآ*توانيد آنآ*ها را در قالب يک فايل فشرده از آدرس انتهاي مطلب دانلود کنيد.

فهرست اين ابزارها به شرح زير است:

1. برنامه CapsOn.

2. برنامه CapsOff.

3. برنامه Hello Carbide.

4. برنامه Xآ*Plore.


مراحل انجام کار

1. از طريق افراد آشنا به تلفنآ*همراه و يا ازطريق اينترنت اطلاع حاصل کنيد که سيستمآ*عامل گوشي شما سيمبين FP 9.1 يا FP 9.2 است.

2. فولدر preFP1 CapsOn CapsOff براي گوشيآ*هاي سيمبين FP 9.1 و فولدر FP1 CapsOn CapsOff براي گوشيآ*هاي سيمبين 9.2 را به حافظه منتقل کرده ولي اجرا نکنيد.

3. برنامه Hello Carbide را به حافظه گوشي منتقل کرده و آنآ*را نصب کنيد

توجه داشته باشيد که در اين مرحله نيازي به اجرا کردن آن نيست.

4. نرمآ*افزار مديريت فايلآ*ها، Xآ*Plore را نصب کرده و باز کنيد و بدون اينآ*که آنآ*را ببنديد از برنامه خارج شويد.

به اين نکته نيز توجه داشته باشيد که اين نرمآ*افزار را به هيچآ*وجه آنآ*را Exit نکنيد و فقط با زدن کليد قرمز يا همان کليد رد تماس، از آن خارج شويد.

5. در همين حالت وارد منوي اصلي شده و برنامه Hello Carbide را اجرا کنيد و از داخل برنامه با انتخاب منوي Options، گزينه Menu1 را اجرا انتخاب کنيد. حالا پس از دريافت، پيغام doneProbably ،Yes را انتخاب کنيد.

6. با نگهآ*داشتن کليد منو و پديدار شدن برنامه Xآ*Plore که هنوز باز است، وارد آن شده و به محلي از حافظه برويد که فولدر CapsOn CapsOff را در آن کپي کردهآ*ايد و فايل "CProfDriver_SISX.ldd to" را در مسير C:sysbin کپي کنيد.

7. از برنامه خارج شده و گوشي را ريآ*استارت کنيد و پس از بالا آمدن، برنامه CapsOn.sisx و CapsOff.sisx را اجرا کنيد.

8. برنامه CapsOff را اجرا کنيد تا به فايلآ*هاي سيستمي دسترسي پيدا کنيد.

9. دوباره Xآ*Plore را اجرا کرده و فايل "installserver.exe" را از محل فولدر CapsOn CapsOff در مسير C:sysbin کپي کنيد.

کار تمام است و اکنون شما قادر خواهيد بود که نرمآ*افزارهاي ساين ثبت آ*نشده را بدون ترس از پيغام "Expired Certificates" روي گوشي خود نصب کنيد.

لينک دانلود اين نرمآ*افزار به شرح زير است:
http://www.4shared.com/file/IePN-Cmk/X-plore_v145_S60v3_S60v5.html
http://www.4shared.com/file/MFqBePol/Abazar.html