اگر علاقهآ*منديد که تماسآ*هاي تلفني خود را براي هميشه نگه داريد تا در آينده بتوانيد آنآ*ها را مرور کنيد يا اگر خبرنگار هستيد و براي ضبط يک مصاحبه تلفني با مشکل روبهآ*رو هستيد در ادامه اين مطلب همراه ما باشيد تا تمامي اين مشکلات را با يک نرمآ*افزار ساده حل کنيد.

نرمآ*افزار همراه VoxTrack Personal که محصول شرکت Psiloc و براي گوشيآ*هاي سيستمآ*عامل سيمبين سري 60 ويرايش سوم و پنجم ميآ*باشد، به شما اين امکان را ميآ*دهد تا کليه تماسآ*هاي دريافتي و ارسالي تلفنآ*همراهتان را بدون نياز به فشردن حتي يک دکمه، ضبط "Record" کرده و نگه داريد.

توجه داشته باشيد که برخي از گوشيآ*هاي تلفنآ*همراه بهآ*صورت پيشآ*فرض داراي امکان ضبط مکالمات هستند ولي بهآ*طور معمول، امکان ضبط مکالمه اين گوشيآ*ها يا داراي محدوديت ضبط 60 ثانيهآ*اي است يا بايد پيش از آغاز عمليات ضبط، دکمهآ*اي براي شروع کار فشرده شود.

با اين حال، VoxTrack Personal به شما اين امکان را ميآ*دهد تا بهآ*صورت خودکار و بدون فشردن هيچ کليدي يا بهآ*صورت دستي و با انتخاب کليد "Record"، کليه مکالمات تماسآ*هاي دريافتي و ارسالي را با فرمتآ*هايي چون AMR ،WAV و يا MP3 ضبط کنيد.

همانآ*طور که ميآ*دانيد، بهآ*دلايل امنيتي، کليه نرمآ*افزارهاي ضبط مکالمات تلفني بايد مجهز به صداي Beep باشند که خوشبختانه نرمآ*افزار VoxTrack Personal به شما اين انتخاب را داده است که در صورت تمايل، صداي Beep را فعال يا غيرفعال کنيد.

قابليتآ*هاي کليدي نرمآ*افزار

1. قابليت انتخاب بين دو حالت ضبط خودکار Automatic و ضبط دستي Manual با استفاده از کليد ستاره *.

2. انتخاب سه فرمت مشهور AMR ،WAV و MP3 براي ضبط مکالمات.

3. قابليت ذخيرهآ*سازي و مشاهده مشخصات کامل فايل مکالمه ضبط شده که شامل دريافتي يا ارسالي بودن مکالمه، زمان و تاريخ مکالمه، شماره گيرنده يا دريافتآ*کننده تماس و مدت زمان مکالمه است.

4. امکان انتخاب محل ذخيرهآ*سازي فايل صوتي حاوي مکالمه که شامل حافظه تلفن، کارت حافظه يا حافظه انبوه داخلي (براي نوکيا N97 و X6) گوشي است.

5. امکان انتخاب بين فعال يا غيرفعال بودن صداي Beep که بهآ*عنوان هشداري براي تماسآ*گيرنده است به اين معني که مکالمه وي در حال ضبط شدن است.

6. امکان دسترسي به مکالمات ضبطآ* شده تنها با فشردن يک کليد.

7. احاطه کامل نرمآ*افزار روي فايلآ*هاي ضبط شده مکالمه و امکان مرتبآ*سازي فايلآ*ها براساس زمان و تاريخ ضبط مکالمه يا نام مخاطب تماسآ*گيرنده.

8. سامانه جستآ*وجو براي دسترسي آسان به يک مکالمه خاص از ميان انبوه فايلآ*ها.

9. در هنگام ضبط مکالمه، يک آيکون نشانگر ضبط روي صفحهآ*نمايش ظاهر ميآ*شود که کاربر ميآ*تواند در صورت تمايل نمايش آيکون مزبور را نيز غيرفعال کند.

10. امکان تغيير نام فايل مکالمه پس از پايان عمليات ضبط.آدرس دانلود اين نرمآ*افزار مفيد، بهآ*حجم تقريبي 200 کيلوبايت به شرح زير است:
http://www.4shared.com/file/rMSeNPGt/VoxTrack.html