سلام.من واسه پروژم واقعا به کمک نیاز دارم.من باید برنامه ای بنویسم که با گرفتن ولتاژ خط انتقال و شرایط آب و هوایی مثل دما و درجه حرارت بتونه سطح مقطع کابل مورد استفاده رو مشخص کنه.اگه کسی کمکم کنه واقعا مدیونش میشم