با سلام--از دوستان عزیز کسی میداند که تفاوت palce16v8 وatfpal16v8 در چیست و چگونه میتوان محتویات palce16v8 را خواند و در atfpal16v8 کپی کرد؟