سلام
چرا تو نرم افزار maxplus وقتی که دکمه کامپایلو میزنیم چپلی کامپایل میکنه و پروگرام میکنه ولی توی quartes جون نرم افزار بالا میاد تا کامپایل کنه . میاند نرم افزارو درستش کنند در عوض اینکه سرعتشو ببرند بالا تازه سرعتشم میارند پائین