کسی درباره جشنواره شیخ بهایی چیزی می دونه؟ اگه هم کسی هست که تو بخش بورس ایده شرکت کرده یه کم درباره اش توضیح بده یا اگه می تونه کمک کنه ممنون می شم خواهشا اگه کسی می دونه جواب بده یعنی هیچ کس نمی دونه؟؟