اقا می گن pwm فلان بینی هست یعنی چی(مثلا می گن تراشه ای وی ار 10 بیتیه)؟
و فرکانس خود pwm رو چه جور و برای مثال کنترول نور یه لامپ چه جور تنظیم می کنن ؟ بیشتر فرکانس مهم یا دیوتی سیکل؟