سلام
اطلااتی در باره مزیت عای VIRTEX به SPARTAN می خواستم . با توجه به اینکه قیت سری VIRTEX از مشابه SPARTAN اش خیلی بیشتره ! برای مثال SPARTAN 3A DSP تعداد خیلی بیشتری ضرب کننده و لاجیک سل نسبت به سری های پایین VIRTEX 4 حتی 5 داره اما قیمتش به مراتب کمتر از اوناست ! باقی مشخصات تا جایی که به صورت خلاصه نوشته شده بود چندان فرقی نمی کرد !
آیا گرد سرعت توشون متفاوته! آیا واحد های جانبی متفاوتی توشون در نظر گرفته شده!؟کلاس های ارتباطیشون فرق داره ...؟