سلام

من به دنبال رله یا مدار و یا ایده ای برای پیدا کردن نشت جریان از سمت اولیه به ثانویه ترانس های ایزوله سه فاز یا تکفاز هستم
از دوستان آیا کسی تابحال به چنین موردی برخورد کرده ؟؟؟؟
یک توضیح دیگه : این نشت جریان حتمن نباید از آسیب دیدن سیم پیچ اتفاق بیفته ممکنه بهر دلیل نول سمت ثانویه به زمین متصل بشه و یا این جور خطاها !

قبلن از همگی تشکر می کنم .