سلام دوستان در رابطه با شركتهايي كه در زمينه مخابرات بيسيم هستند اطلاعاتي (تلفن آدرس نام) بذارين اينجا .
هدف من خريد يك سيستم گيرنده مركزي با چندفرستنده است كه بيسيم باشد و ديتا را تا فاصله حداكثر 30 كيلومتر ارسال كند.
لطفا به هر نحوي مي توانيد راهنمايي كنيد