در اين جا روشي را آموزش ميدهيم که با استفاده از آن ميآ*توانيد بازيآ*هاي Nآ*Gage را روي گوشيآ*هايي که از سيستمآ*عامل سيمبين سري 60 ويرايش سوم استفاده ميآ*کنند نصب کنيد.

بازيآ*هاي Nآ*Gage داراي گرافيک فوقآ*العادهآ*اي ميآ*باشند که آنآ*ها را چندين پله از ساير بازيآ*هاي همراه بالاتر ميآ*برد و البته نصب و استفاده از آنآ*ها نيازمند بهآ*کارگيري روشآ*هاي خاصي است.

ذکر اين نکته نيز ضروري است که گوشي تلفنآ*همراه شما بايد مجهز به Nآ*Gage باشد تا شما بتوانيد از آن استفاده کنيد. بهآ*عنوان مثال ميآ*توان از گوشيآ*هاي Nokia E60 E62 ،E65 ،N77 ،N93 ،N81 و... نام برد.

پيش از اين اقدامات حتما بايد گوشي سيمبين خود را با استفاده از يکي از روشآ*هاي معمول، هک کرده باشيد؛ به اين ترتيب ديگر نيازي به ساين کردن نرمآ*افزارها و بازيآ*ها نخواهيد داشت.

پس از هک گوشي و خاموش و روشن کردن آن، بايد از آدرس انتهاي مطلب، کلاينت Nآ*Gage را دريافت کرده و پس از انتقال به حافظه گوشي، آنآ*را نصب کنيد.

لازم است تا مجموعه "Screen Resolution" را نيز از آدرس انتهاي مطلب دريافت کرده و سپس يکي از فايلآ*هاي داخل آنآ*را که همنام مدل گوشي شماست انتخابآ*کرده و آنآ*را تغيير نام دهيد (به اين شکل که نام مدل گوشي خود را از ابتداي نام آن که مجموعهآ*اي از اعداد است حذف کنيد.)

اين فايل را به حافظه گوشي منتقل کرده و سپس آنآ*را توسط يک برنامه فايلآ*منيجر (ترجيحا برنامه Xآ*plore که آدرس دريافت آن در انتهاي مطلب موجود است) به آدرس C:private10202be9 انتقال دهيد و در نهايت گوشي را خاموش و روشن کنيد.

براي نصب بازيآ*ها بايد فايل نصب بازي مورد نظرتان را از طريق همان نرمآ*افزار فايلآ*منيجر به آدرس E:/nآ*gage منتقل کنيد.

براي اجراي بازي نيز بايد کلاينت Nآ*gage را که پيش از اين روي گوشي نصب کرده بوديد را اجرا کنيد.

در نتيجه خواهيد ديد که با باز اجراي اين برنامه، بازيآ*هاي بهآ*طور خودکار روي گوشي شما نصب خواهند شد.

لينک دانلود ابزارها، کلاينت به حجم 8 مگابايت و اسکرين رزولوشن به حجم 50 کيلوبايت به شرح زير است:

http://www.4shared.com/file/IePN-Cmk/X-plore_v145_S60v3_S60v5.html
http://www.4shared.com/file/1h4-I1bs/N-Gage_Client.html
http://www.4shared.com/file/sodYaOU5/Screen_Resolutions.html