من تازه کار هستم و می خواستم remote control tv بسازم به صورتی که با یک بار گرفتن سیگنال از کنترل تلویزیون بتوان tv را کنترل کرد.با میکرو atmega32
من دنبال جایی هستم که در مورد remote controler از اول و به صورت پایه ای توضیح داده باشه کسی می تونه کمک کنه.مرسی