سلام
می خواستم در باره سیستم های تلفن (انتقال) و در باره خطوط fskلطف کنید مطالبی را به من بدید
هر چی که می دو نید حتی کو چکتر ین مطلب
:nerd:
:rolleyes: