سلام من باید با نرم افزار EDK پروژه انجام بدهم، لطفاً اگر کسی در مورد این نرم افزار، اطلاعاتی دارد مرا راهنمایی کنید