سلام
آیا راهی برای پرینت کردن تمامی فوت پرینتهای یک کتابخونه پروتل وجود داره ؟
ظاهرا یه سری نرم افزار جانبی جدا از پروتل برای مدیریت فوت پرینتها وجود داره . کسی اطلاعاتی نداره ؟