سلام دوستان

اگه کسی کتاب The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3 رو دانلود کرده حتما این لینک رو هم ببینه که غلط های این کتاب هستش البته فکر می کنم مال ویرایش اوله ولی مطمئن نیستم.
اگه کسی از دوستان اطلاع داره تصصیح کنه.

http://www.arm.com/files/pdf/21948.pdf