شايد بارها به اين موضوع فکر کرده باشيد که داشتن يک فايل تصويري، بسيار بهتر از يک فايل متني در همه موارد است.

با توجه به اينآ*که در حال حاضر بهآ*راحتي از تمامي فرمتآ*هاي فايلآ*هاي تصويري توسط نرمآ*افزارهاي مختلف پشتيباني ميآ*شود، ميآ*توان براي انتقال هر موضوع يا کاري، يک فايل تصويري تهيه کرده و آنآ*را در اختيار ديگران قرار داد.

در اين جا به شما نرمآ*افزاري با نام BB Flash Back معرفي خواهيم کرد که با کمک آن بتوانيد به آساني در محيط سيستمآ*عامل ويندوز فيلم تهيه کنيد.

اين نکته را نميآ*توان ناديده گرفت که هميشه يک تصوير بهتر از متن ميآ*تواند به ديگران موضوعي را آموزش داده يا منتقل کند، به همين دليل تمامي کتابآ*هاي کاغذي هم در حال تبديل شدن به کتابآ*هاي تصويري ديجيتال هستند. در حال حاضر از فيلمآ*هاي آموزشي هم بيشتر از گذشته استفاده ميآ*شود و به اين علت، داشتن نرمآ*افزاري که براي ساخت فيلمآ*هاي آموزشي در محيط کاربري ويندوز هم امکاناتي را در اختيار ما قرار دهد، بسيار مفيد خواهد بود.

نرمآ*افزار BB Flash Back با قرار دادن قابليتآ*هاي زيادي در زمينه ضبط فيلم و عکس از تمامي کارهايي که روي صفحهآ*نمايش انجام ميآ*شود، به کاربران کمک خواهد کرد تا مجموعه کاملي از صحنهآ*هاي مورد نظر خود تهيه کنند.

از مهمآ*ترين امکانات اين نرمآ*افزار ميآ*توان به اين مورد اشاره کرد که کاربر ميآ*تواند کليه تصاوير ضبط شده را ويرايش کرده و علاوه بر ايجاد تغييرات قادر باشد که روي تصاوير، متون مورد نظر خود را نيز قرار دهد.

شما ميآ*توانيد فرمت فايل تصويري خروجي را خودتان تعيين کرده و با توجه به مورد استفادهآ*اي که دارد، حجم و کيفيت ذخيرهآ*سازي فايل تصويري را مشخص کنيد.

بهآ*عنوان مثال، بسياري از کاربران ترجيح ميآ*دهند که فايلآ*هاي ويدئويي خود را با فرمت Avi ذخيره کنند تا علاوه بر اينآ*که حجم بسيار کمي را اشغال آ*کند، کيفيت قابل قبولي هم داشته باشد.

اين نرمآ*افزار ميآ*تواند بهآ*صورت خودکار، تصاويري که ضبط کرده است را براي شما نمايش دهد تا از صحت کار خود اطمينان داشته باشيد.

يکي ديگر از نکات قابل توجه اين نرمآ*افزار اين است که ميآ*توانيد فايل تصويري خود را بدون اينآ*که نيازي به يک نرمآ*افزار جانبي داشته باشيد به فلش تبديل کنيد.

اين نرمآ*افزار از تمامي پلاگينآ*هاي PowerPoint در محيط کاربري خود پشتيباني ميآ*کند.

در ادامه براي ضبط صدا هم ميآ*توانيد بهآ*صورت همآ*زمان صدا را از طريق ميکروفن بهآ*همراه تصوير ضبط کرده يا اينآ*که بهآ*طور جداگانه پس از ضبط تصاوير، عمليات صداگذاري را انجام دهيد.

رزولوشن تصوير براي داشتن يک گرافيک بهتر بهآ*صورت خودکار توسط محيط برنامه قابل تنظيم است.

اين امکان وجود دارد که تمامي آيکونآ*ها و فايلآ*هايي که روي دسکآ*تاپ وجود دارند در هنگام ضبط فيلم حذف شوند.

شما ميآ*توانيد فايلآ*هاي تصويري جداگانه را به آساني با کمک اين نرمآ*افزار با هم ادغام کنيد و تغييراتي را در متوني که روي فيلمآ*ها قرار دارد دهيد.

بهآ*عنوان مثال ميآ*توانيد براي کليه متون خود سايه گذاشته يا رنگ آنآ*ها را مطابق با ميل خود تغيير دهيد.

اين نرمآ*افزار کاربردي را ميآ*توانيد از سايت زير دانلود کنيد:
http://www.bbsoftware.co.uk/BBFlashBack/Download.aspx


قابليت هاي کامل نسخه پرو :


Recording
Record screen, microphone, PC sounds and webcam
Record the full screen, a window or region
Record and display keystrokes
Record continuously and limit the final file size
Choice of recording modes to suit older or newer PCs
Records Vista's Aero mode

Sharing
Upload to Youtube, Blip.tv, Revver
Upload to generic http, ftp and local network file servers
Export to Flash - SWF and FLV (Flash video)
Export to AVI
Export to Windows Media Video (WMV)
Export to QuickTime (H264)
Export to Standalone EXE
Export to MS Powerpoint

Annotation
Add textboxes
Add sound files or record a new commentary
Add images
Highlight areas of the screen
Add interactive buttons
Add AVI or WMV file as picture-in-picture video

Editing
Frame-by-frame video editing
Multi-track audio editing
Smooth out or re-record cursor movements
Speed up and slow down sections of the movie

Effects
Cursor highlighting
Zoom and Pan
Cropping the movie area